Studentski portal
Upis 2012
Alumni klub
Naučni rad i saradnja sa privredom


Informacije o Školi

Visoka škola modernog biznisa-ustanova visokog obrazovanja u rangu fakulteta-osnovana je sa namerom da stvori podsticajni ambijent u kojem će studenti, uz savremene tehničko-tehnološke i obrazovne uslove, sticati ključna znanja i kompetencije neophodne za vođenje biznisa.

U okviru Visoke škole modernog biznisa realizuju se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Menadžment u savremenom biznisu – osnovne akademske studije
  • Menadžment u uslužnom biznisu – diplomske  akademske studije (master).

U skladu sa svojim nazivom, Visoka škola modernog biznisa osposobljava studente da postanu moderni akademski menadžeri, koji ne samo da se prilagođavaju konstantnim i dinamičkim promenana u okruženju, već i sami pokreću inovacije i promene. Cilj nastavnih procesa je da studenti steknu sposobnosti i znanja potrebna za donošenje kvalitetnih odluka, koje će njihovoj organizaciji obezbediti konkurentnost na tržištu, ali, istovremeno, i savesnih odluka, koje će biti u skladu sa društvenom odgovornošću.
Studijski programi osnovnih i diplomskih  akademskih studija (mastera) su koncipirani po uzoru na aktuelne evropske standarde u visokoškolskom obrazovanju. Na taj način studenti su u mogućnosti da uporede svoje kvalifikacije sa kvalifikacijama studenata iz drugih evropskih zemalja, kao i da nastave studije na sličnim visokoobrazovnim institucijama u Evropi.

Koncept nastave na Visokoj školi modernog biznisa je interaktivan, dinamičan i inovativan. Predavanja, vežbe i seminari su zasnovani na studijama slučaja, diskusijama u toku predavanja i vizuelnim prezentacijama.